Afdrukken

Als installatieadviseur opereer je momenteel in een (bouw)wereld die onder grote druk staat. Een installatie die op duurzame wijze, energiezuinig en comfortabel haar werk doet heeft helaas veelal niet de hoogste prioriteit.

De financieringsmogelijkheden van duurzame meerinvesteringen zijn beperkt en het lage prijsniveau in de aanbestedingsmarkt zorgt er voor dat de kwaliteit van de uitvoering hier onder te lijden heeft.

Krale Advies ziet het als haar taak om bij het opzetten van plannen voor installatiewerken en de aanbestedingsprocedure, met maximale inbreng van kennis en kunde door alle deelnemende partijen, er voor te zorgen dat het eindresultaat de gewenste duurzaamheid heeft tegen een zo eerlijk mogelijke prijs.

We bereiken dit door samen met de opdrachtgever een goed programma van eisen (duurzaamheid, energieverbruik en functionele eisen) te schrijven. 

We maken een globale aanduiding van de gewenste uitvoering van de installaties (conceptkeuze) en de inbreng van marktwerking wordt bereikt door bij een beperkt aantal marktpartijen de bovenstaande zaken te laten afprijzen.

In samenspraak met de beste inschrijver detailleren we de installaties vervolgens verder tot een opdrachtstuk. 

De uitdaging/meerwaarde zit hem in twee hoofdpunten:

Maar het is de inspanning waard als het een "betere wereld" oplevert!

Krale Advies is ambassadeur van MVO Loont zie ook: www.mvoloont.com