Krale Advies wil zich onderscheiden door u te ondersteunen bij het vinden van oplossingen waardoor u uw business beter kunt uitvoeren. Zodat u: beter onderwijs kunt aanbieden, uw cliënten beter kunt verzorgen, uw woningen als starterswoning in de markt kunt zetten of uw medewerkers productiever kunt laten zijn.

Bij elke opdracht wordt de uitwerking weer opgestart vanaf de basis, uw business, binnen de kaders van:

 • duurzaamheid
 • lifetime cost
 • budget
 • comfort
 • gebruiksgemak
 • het gebouwontwerp
 • wettelijke eisen
 • esthetica etc.

Dankzij deze opzet is de uitwerking altijd een maatpak en geen confectie.

Wij geven adviezen met betrekking tot gebouwinstallaties in de meest brede zin van het woord, ter indicatie:

 • werktuigbouwkundigeinstallaties:
  • hemelwaterafvoer
  • vuilwaterafvoer
  • waterinstallaties
  • sanitair
  • brandbestrijdingsinstallaties
  • gasinstallaties
  • verwarmingsinstallaties
  • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
  • koelinstallaties
  • regelinstallaties
 • elektrotechnische installaties:
  • licht- en krachtinstallaties
  • noodstroomvoorzieningen
  • (nood)verlichting
  • aardings- en bliksemafleiderinstallaties
  • brand- en ontruimingsinstallaties
  • inbraakmeldinstallaties
  • data-netwerk installaties
  • CAI-installaties
  • domotica installaties
  • zorgroepinstallaties

Wij bieden onze diensten aan in de volgende fases (conform DNR-STB) van een project:

 • fase 1: initiatief en haalbaarheidsonderzoek
 • fase 2:projectdefinitie
 • fase 3:structuurontwerp
 • fase 4: voorontwerp
 • fase 5: definitief ontwerp
 • fase 6: technische ontwerp en bestekvorming
 • fase 7: prijs- encontractvorming
 • fase 8: begeleidinguitvoeringsgereed ontwerp
 • fase 9: (ondersteuning van) directievoering
 • fase 10: gebruik en exploitatie

Net als onze adviezen is ons bureau maximaal “lean and mean” van opzet.

Ondanks, of misschien wel juist dankzij, onze geringe omvang kunnen wij snel en flexibel inspelen op uw wensen. U heeft slechts één aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over de te ontwerpen, te realiseren of te onderhouden installaties.

Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk in het vakgebied installatietechniek kan zo nodig opgeschaald worden door het aangaan van samenwerkingsverbanden of het inhuren van voldoende gekwalificeerd personeel.

Dankzij de bescheiden opzet van ons bedrijf kunnen wij onze diensten tegen scherpe tarieven aanbieden. Wij hebben geen vaste personeelskosten, een duur kantoor of iets dergelijks. Ons kantoor is “aan huis” en aanvullend personeel huren wij alleen in als we het nodig hebben.

Aan de referentieprojecten op de site kunt u zien dat onze geringe omvang zeker geen beletsel is om ook omvangrijke projecten in opdracht te nemen en zorgvuldig uit te voeren.

Bij voorkeur bieden wij onze diensten aan op basis van de DNR-2011 en een taakomschrijving conform de DNR-STB-2009. U als opdrachtgever heeft hiermee exact inzicht in de omvang van onze aanbieding, maar u houdt ook in beeld welke taken u nog bij andere partijen dient onder te brengen. De DNR-2011 en DNR-STB-2009 zijn standaard algemene voorwaarden en taakomschrijvingen die o.a. door de Rijksgebouwendienst worden gehanteerd bij het onderbrengen van taken van adviseurs.

Het bedrijf is opgericht na 4 jaar ervaring opgedaan te hebben als adviseur. Hiervoor is ca. 10 jaar ervaring opgedaan met de uitvoering van de meeste uiteenlopende projecten als medewerker van installatiebedrijven. Zie voor verdere specificatie van mijn ervaring en opleidingen mijn Curriculum vitae