Op een prachtige zichtlocatie langs de A28 in Staphorst ontwikkelt Bloemert Gebouwen B.V. voor de bedrijven Bloemert ICT, Sintrum IT, LogicTrade en Poort 24 een gebruiksvriendelijk nieuw kantoor.

Het gebouw van ongeveer 1350 m² is door Vestus Bouwadvies uit Meppel ontworpen. Krale Advies tekende voor het met Vestus Bouwadvies opzetten van de EPC-berekeningen en de gewenste GPR-score. Daarnaast ontwierp Krale Advies alle installatie in het gebouw, verzorgde de aanbesteding van het werk en begeleide de gunning. De installateur KleinPoelhuis uit Emmeloord realiseert de installaties in het pand dat door Hokse Brakke Bouw wordt gebouwd. 

De kernwoorden hierbij waren: minimaal energieverbruik, flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en optimaal binnenklimaat.

Het bestek dat hiervoor is geschreven is gericht op procesafspraken, juiste verantwoordelijkheden, prestatie- en kwaliteitseisen en controleerbare rendementen van installaties.

Voor de klimaatinstallatie wordt gebruik gemaakt van een VRF-systeem in combinatie met een decentrale CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Het VRF-systeem is in staat om onafhankelijk vertrekken te koelen of te verwarmen en hierbij energie tussen vertrekken uit te wisselen.

Amadi Park Hotel is een gloednieuw, comfortabel en duurzaam 4-sterren boetiekhotel met 33 kamers midden in Amsterdam. Het hotel staat op loopafstand van de belangrijkste Amsterdamse musea, het Concertgebouw en het Leidseplein.

 

 

Een hotel is een zogenaamde prioritaire instelling is en daarom dient zij, in relatie tot legionellapreventie:

 • te beschikken over een risico-inventarisatie en een beheersplan
 • de maatregelen uit het beheersplan zorgvuldig uit te voeren
 • regelmatig de kwaliteit van het tapwater in een laboratorium te laten onderzoeken.

Omdat Amadi Park Hotel de veiligheid van haar gasten buitengewoon hoog in haar vaandel heeft staan heeft zij Krale Advies gevraagd om kritisch mee te kijken bij haar anti-legionellaprogramma.

Krale Advies begeleidt de exploitant van het hotel bij het zorgvuldig legionella-vrij houden van haar watervoorziening.

In opdracht van Stad en Esch Diever heeft Krale Advies onderzoek gedaan naar de toestand van de installaties in het schoolgebouw.

De locatie bestaat is een gebouw met 2 bouwlagen plus een kelder:

 • begane grond ca. 2764 m²
 • verdieping ca. 622 m²

In het gebouw is ca. 1905 m² verblijfsruimte aanwezig bestaande uit lokalen, kantoren, kantine en gymzaal. De rest van het gebouw bestaat o.a. uit verkeersruimtes, sanitaire ruimtes, bergingen e.d.

Het betreft een eerste analyse van de benodigde werkzaamheden om locatie Diever van Stad en Esch nog 10 jaar als onderwijsinstelling in bedrijf te houden. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de benodigde installatietechnische werkzaamheden, onder te verdelen in de volgende vier categorieën:

 1. verbetering onderwijskwaliteit (technisch)
 2. veiligheid
 3. verduurzaming
 4. regulier onderhoud

Bij de categorieën 3 en 4 hebben we de horizon 10 jaar vooruit gelegd waarbij we hebben we gezocht naar oplossingen die in dat kader passen.

In opdracht van Stichting Bartiméus Sonneheerdt deed Krale Advies onderzoek naar het functioneren van de installaties van project MFC Atrium te Zeist.

Het desbetreffende gebouw bestaat globaal uit:

 • behandel- en onderzoeksruimtes
 • bedrijfsrestaurant
 • keukenvoorziening
 • collegezaal
 • kantoren
 • vergaderruimtes
   

De realisatie van het gebouw vond plaats in 2010-2011. In het pand komen voortdurende klimaatklachten voor. Krale Advies heeft in opdracht van Stichting Bartiméus Sonneheerdt onderzoek gedaan naar de uitvoering en het functioneren van de diverse installaties in het pand.

I

In de kern van Rouveen werd deze vrijstaande woning gebouwd door een particuliere opdrachtgever.

Krale Advies verzorgde het gehele duurzaamheidsadvies en het ontwerp van de installaties. Om optimale energiezuinigheid te bereiken werden de volgende items in het ontwerp verwerkt:

 • verzwaarde isolatie als 1e stap van de Trias Energetica om de benodigde energie te minimaliseren
 • elektronisch gestuurde ventilatieroosters met CO2-regeling om het energieverbruik te minimaliseren en de ventilatie exact op de behoefte af te stemmen
 • alle ingebouwde verlichting uitgevoerd in LED om het elektra-verbruik te minimaliseren
 • zonnecollectoren voor het opwekken van het warme tapwater en ondersteuning van de verwarming
 • een installatie met warmtekoude-opslag middels boringen in de tuin aangesloten op een warmtepomp voor het energiezuinig opwekken van de benodigde energie voor het tapwater, de verwarming en de koeling van de woning
 • zonnepanelen om de gebruikte elektrische energie op te wekken

De gehele installatie in de woning is voorzien van de benodigde meetinstrumenten om verbruiken en opbrengsten optimaal te monitoren en zo het rendement van de installatie te kunnen optimaliseren

Uit de eerste metingen is gebleken dat de woning nagenoeg geen energie zal verbruiken. De bewoners zullen nagenoeg geen kosten voor verbruikte energie in rekening gebracht krijgen omdat de zonnepanelen bijna alle verbruikte energie compenseren.

Een woningontwerp dat nul-op-de-meter heel dicht zal benaderen en daarmee garant staat voor betaalbaar woonplezier gedurende de levensduur van de woning. Woonlasten onafhankelijk van de ontwikkeling van energieprijzen.