In opdracht van Stad en Esch Diever heeft Krale Advies onderzoek gedaan naar de toestand van de installaties in het schoolgebouw.

De locatie bestaat is een gebouw met 2 bouwlagen plus een kelder:

  • begane grond ca. 2764 m²
  • verdieping ca. 622 m²

In het gebouw is ca. 1905 m² verblijfsruimte aanwezig bestaande uit lokalen, kantoren, kantine en gymzaal. De rest van het gebouw bestaat o.a. uit verkeersruimtes, sanitaire ruimtes, bergingen e.d.

Het betreft een eerste analyse van de benodigde werkzaamheden om locatie Diever van Stad en Esch nog 10 jaar als onderwijsinstelling in bedrijf te houden. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de benodigde installatietechnische werkzaamheden, onder te verdelen in de volgende vier categorieën:

  1. verbetering onderwijskwaliteit (technisch)
  2. veiligheid
  3. verduurzaming
  4. regulier onderhoud

Bij de categorieën 3 en 4 hebben we de horizon 10 jaar vooruit gelegd waarbij we hebben we gezocht naar oplossingen die in dat kader passen.