I

In de kern van Rouveen werd deze vrijstaande woning gebouwd door een particuliere opdrachtgever.

Krale Advies verzorgde het gehele duurzaamheidsadvies en het ontwerp van de installaties. Om optimale energiezuinigheid te bereiken werden de volgende items in het ontwerp verwerkt:

  • verzwaarde isolatie als 1e stap van de Trias Energetica om de benodigde energie te minimaliseren
  • elektronisch gestuurde ventilatieroosters met CO2-regeling om het energieverbruik te minimaliseren en de ventilatie exact op de behoefte af te stemmen
  • alle ingebouwde verlichting uitgevoerd in LED om het elektra-verbruik te minimaliseren
  • zonnecollectoren voor het opwekken van het warme tapwater en ondersteuning van de verwarming
  • een installatie met warmtekoude-opslag middels boringen in de tuin aangesloten op een warmtepomp voor het energiezuinig opwekken van de benodigde energie voor het tapwater, de verwarming en de koeling van de woning
  • zonnepanelen om de gebruikte elektrische energie op te wekken

De gehele installatie in de woning is voorzien van de benodigde meetinstrumenten om verbruiken en opbrengsten optimaal te monitoren en zo het rendement van de installatie te kunnen optimaliseren

Uit de eerste metingen is gebleken dat de woning nagenoeg geen energie zal verbruiken. De bewoners zullen nagenoeg geen kosten voor verbruikte energie in rekening gebracht krijgen omdat de zonnepanelen bijna alle verbruikte energie compenseren.

Een woningontwerp dat nul-op-de-meter heel dicht zal benaderen en daarmee garant staat voor betaalbaar woonplezier gedurende de levensduur van de woning. Woonlasten onafhankelijk van de ontwikkeling van energieprijzen.